بیعت و رأی
41 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1380 - شماره 25 (20 صفحه - از 49 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از جلوه‏های مشارکت مردم در صحنه سیاسی، حضور آنان در پای صندوقهای رأی است. این اقدام به شکل کنونی، گر چه سابقه چندانی ندارد؛ اما آیا همین مفهوم یعنی مشارکت داشتن مردم در امور سیاسی و اعلام نظر کردن آنان، در گذشته‏های دور و بویژه در صدر اسلام سابقه دارد یا خیر؟ این نوشته در صدد اثبات این مطلب است که همین معنا پیش از اسلام با عنوان «بیعت» وجود داشته و اسلام آن را تأیید و امضاء نموده و سیره مستمره مسلمانان نیز بر آن قرار گرفته است، و هیچ تفاوت مفهومی بین رأی و بیعت وجود ندارد. لذا عمده مطالبی که درباره تفاوت و مغایرت مفهوم این دو واژه مطرح شده، به نقد کشیده شده و بالاخره شرایط همسانی بیعت و رأی نیز بیان گردیده است.
آدرس اینترنتی