مبانی مشروعیت حکومت
35 بازدید
ناشر: نشر ذکر تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی